Administracinė informacija

Finansavimo šaltiniai

  • Savivaldybės biudžeto lėšos
  • Valstybės tikslinių specialiųjų dotacijų lėšos
  • Spec. lėšos surinktos už suteiktas paslaugas
  • Paramos lėšos
  • Socialinėms paslaugoms ( valstybės funkcijos)
  • Valstybinėms ( valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms ( dalyvaujant darbo rinkoje)
  • Projektinės lėšos

 

Parama 2 procentų

Gyventojai mokantys pajamų mokestį savo nuožiūra gali skirti iki 2 procentų paramą užpildydami formą ,, Prašymas pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą“ nurodant mūsų įstaigos pavadinimą, kodą ir adresą:

Plungės socialinių paslaugų centras
Mendeno g. 4, Plungė

V. Mačernio g. 31, Plungė

Įmonės kodas: 271759610
A.s Nr. LT794010043000026503, bankas AB DNB