Globos centro specialistės Šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų metų proga pradžiugino Plungės miesto ir rajono budinčius globotojus, globėjus (rūpintojus) bei jų šeimose prižiūrimus ar globojamus (rūpinamus) vaikus.

 

      Jau gražia tradicija tapo Plungės socialinių paslaugų centro Globos centro kasmet rengiamas tradicinis kalėdinis vakaras „Pabūkime kartu“. Šiemet metai kitokie, tad ir tradicijos keičiasi. Globos centro specialistės rado alternatyvų būdą, kaip Šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų metų proga pradžiuginti savo miesto ir rajono budinčius globotojus, globėjus (rūpintojus) bei jų šeimose prižiūrimus ar globojamus (rūpinamus) vaikus. Darbuotojos savo rankomis pagamino dovanėles bei atvirukus budintiems globotojams ir globėjams (rūpintojams). Laikinai prižiūrimi bei institucijoje ir šeimose globojami (rūpinami) vaikai dovanų gavo saldumynų, kanceliarinių reikmenų. Globos centro darbuotojos, laikydamosi visų reikalavimų, dovanas kiekvienai budinčių globotojų ir globėjų (rūpintojų) šeimai saugiai pristatė į namus.

Dėkojame mūsų centro l. e. direktoriaus pareigas Aurelijai Grikštienei už skirtą finansinę paramą dovanėlių ir atvirukų budintiems globotojams ir globėjams (rūpintojams) gamybai.

Už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant kalėdinių dovanėlių pirkimą institucijoje ir šeimose globojamiems vaikams dėkojame Lietuvos Respublikos Seimo nariui, gerb. Jurgiui Razmai ir MB „Aplinkos grožio kūrėjai“ savininkui gerb. Romualdui Ariui.

Už materialinę paramą kalėdinėmis dovanėlėmis institucijoje ir šeimose globojamiems vaikams dėkojame UAB „Ict Logistics“ direktoriui, gerb. Vadim Radiuk bei Pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymo draugijos pirmininkei, gerb. Juditai Stankutei.

Plungės socialinių paslaugų centro Globos centro padalinys