Laisvos darbo vietos

 

Reikalingas kineziterapeutas darbui Dienos centre (1 etatas, neterminuota sutartis)

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Aukštasis arba jam prilygstantis kineziterapijos srities išsilavinimas;
2. Gebėjimas dirbti komandoje;
3. Gebėti konsultuoti Dienos centro lankytojus kineziterapijos klausimais;
4. Formuoti lankytojams individualių kineziterapijos programų sudarymą, būti atsakingam už jų vykdymą ir kontrolę;
5. Gebėti vesti individualias ir grupines kineziterapijos procedūras;
6. Gebėti vesti medicininę dokumentaciją;
 
Informacija teikiama telefonu: 8-607-71451.
 
 
Reikalingas atvejo vadybininkas dirbti nuo birželio mėn. (terminuota darbo sutartis)

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. Būti įgijęs universitetinį socialinio darbo ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį.
  2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį.
  3. Turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.).
  4. Gebėti savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant su šeimomis;
  5. Formuoti ir stiprinti šeimos gebėjimus naudotis egzistuojančia pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas; kartu su šeima vertinti šeimos ir kiekvieno iš jos šeimos nario situaciją, individualios pagalbos poreikius, socialinės rizikos lygį šeimoje bei numatyti galimus pagalbos būdus; telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant šeimai pagalbą ir inicijuoti bendrus atvejo aptarimus su vaiko teisių apsaugos specialistais, kitų institucijų ar organizacijų atstovais; tarpininkauti tarp šeimos ir kitų specialistų ar organizacijų, padedant šeimai gauti pagalbą; organizuoti ir koordinuoti pagalbos šeimai plano įgyvendinimą;  kartu su kitų institucijų ar organizacijų atstovais atlikti pagalbos plano šeimai peržiūras, pagalbos šeimai plano įgyvendinimo stebėseną ir pagalbos šeimai efektyvumo įvertinimą; koordinuoti socialinę pagalbą šeimai teikiančių socialinių darbuotojų veiklą (reguliariai organizuoti bendrus pasitarimus, telkti bendrą komandą). 

Informacija teikiama telefonu: 8-607-71451.