Laisvos darbo vietos

 

Reikalingas kineziterapeutas darbui Dienos centre (1 etatas, neterminuota sutartis)

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Aukštasis arba jam prilygstantis kineziterapijos srities išsilavinimas;
2. Gebėjimas dirbti komandoje;
3. Gebėti konsultuoti Dienos centro lankytojus kineziterapijos klausimais;
4. Formuoti lankytojams individualių kineziterapijos programų sudarymą, būti atsakingam už jų vykdymą ir kontrolę;
5. Gebėti vesti individualias ir grupines kineziterapijos procedūras;
6. Gebėti vesti medicininę dokumentaciją;
 
Informacija teikiama telefonu: 8-607-71451.