Neįgaliųjų aprūpinimas tech.priemonėmis, jų kompensavimas

NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Socialinių paslaugų centras techninės pagalbos priemonėmis aprūpina asmenis deklaravusius gyvenamąją vietą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje.

Asmenys pageidaujantys įsigyti techninės pagalbos priemones pateikia šiuos dokumentus:

$11.      Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

$12.      Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą prašymo formą;

$13.      Išrašą iš medicininių dokumentų (forma 0,27/ a).

$14.      Neįgaliojo / senatvės pensininko pažymėjimą, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažymą.

Asmenys gali įsigyti šias techninės pagalbos priemones:

$11.      Universalius vežimėlius.

$12.      Naktipuodžio kėdutes.

$13.      Lauko vaikštynes / su staliuku vaikštynes.

$14.      Funkcines lovas.

$15.      Čiužinius nuo pragulų.

$16.      Pažastinius/alkūninius ramentus.

$17.      Metalines lazdeles.

$18.      Ir kitas priemones reikalingas tenkinant neįgaliųjų  specialiuosius poreikius.

Plungės socialinių paslaugų centras vadovaujasi patvirtinta Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-332 ,, Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu“ .