Paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti   visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių   paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas –   grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis   į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius, teikiant kompleksinę pagalbą. Socialinių paslaugų centre teikiamos šios specialiosios paslaugos:

– Dienos socialinė globa
– Socialinė priežiūra – socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
– Pagalba į namus paslaugos

 

Bendrosios paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros , be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos, kurių tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Plungės socialinių paslaugų centre teikiamos šios bendrosios socialines paslaugos:

– Informavimo.
– Konsultavimo.
– Tarpininkavimo ir atstovavimo.
– Transporto organizavimo.
– Maitinimo organizavimo – Labdaros valgykloje.
– Globėjų (rūpintojų), įtėvių mokymai pagal PRIDE programą.