Socialinių darbuotojų darbui su šeimomis ir atvejo vadybos padalinys

 

„Vaikams nereikia, kad visą savo laiką skirtume tik jiems, pamindami savo norus ir interesus. <…> vaikams reikia jaustis mylimiems ir svarbiems, išgirstiems ir suprastiems. Tam nereikia daug laiko. Tam reikia didelės meilės ir didelio noro būti su savo vaiku kūnu ir siela.“ (Psichologė Alma Želvienė)

Socialinių darbuotojų darbui su šeimomis padalinyje teikiamos socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos šeimoms, kurios augina mažamečius ir ne pilnamečius vaikus, ir tuo metu patiria socialinę riziką. Riziką dėl socialinių įgūdžių stokos, materialinių sunkumų, kaip netekto darbingumo ar darbo praradimas (liga, trauma, menkas išsilavinimas ar jo neturėjimas), šeimos negebėjimo prisitaikyti  ir laikytis priimtinų normų visuomenėje, tėvystės įgūdžių stokos, patiriamo smurto.

Kitas svarbus veiksnys, dėl kurio šeima patiria socialinę riziką, tai psichologinis klimatas. Šeimos narių nuotaikos, jų vidiniai išgyvenimai, tarpusavio santykiai ir santykiai su kitais. Požiūris į darbą bei aplinkinius įvykius. Emocinio konflikto, tarpusavio supratimo, pagarbos, palaikymo nebuvimo.

Dirbant su šeima, socialinių darbuotojų tikslas įgalinti šeimą spręsti tarpusavio santykius ir emocines problemas, didinti šeimų savarankiškumą, dirbti ne dėl žmonių kuriems reikia padėti, bet su JAIS. Gebėti  „paimti savo gyvenimą į rankas“, priimti tinkamus sprendimus, telkti pastangas jį keisti, rasti asmeninių, vidinių ir klientui dar neatpažintų išteklių.

Nuo 2018 m. birželio 30 dienos šeimoms, auginančioms mažamečius ir ne pilnamečius vaikus, ir patiriančioms socialinę riziką, taikoma atvejo vadyba.

Atvejo vadyba yra vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įteisintas pagalbos „modelis“ vaikams ir jų šeimoms. Atvejo vadybininkas organizuoja, koordinuoja bei teikia kompleksinę pagalbą vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą. Siekia jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos:

  • informavimas;
  • konsultavimas;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • bendravimas;
  • psichosocialinė paslauga;
  • maitinimo organizavimas;
  • transporto paslauga negalią turinčiai šeimai;
  • pagalba būtiniausiais daiktais, avalyne bei drabužiais.

Informacija teikiama tel. 8-448-50241; 8-647-72001; el. p. diananorvydienespc@gmail.com