Socialinių darbuotojų darbui su šeimomis ir atvejo vadybos padalinys

Reikalingas atvejo vadybininkas dirbti nuo birželio mėn. (terminuota darbo sutartis)

 1. Būti įgijęs universitetinį socialinio darbo ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį.
 3. Turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.).
 4. Gebėti savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant su šeimomis;
 5. Formuoti ir stiprinti šeimos gebėjimus naudotis egzistuojančia pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas; kartu su šeima vertinti šeimos ir kiekvieno iš jos šeimos nario situaciją, individualios pagalbos poreikius, socialinės rizikos lygį šeimoje bei numatyti galimus pagalbos būdus; telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant šeimai pagalbą ir inicijuoti bendrus atvejo aptarimus su vaiko teisių apsaugos specialistais, kitų institucijų ar organizacijų atstovais; tarpininkauti tarp šeimos ir kitų specialistų ar organizacijų, padedant šeimai gauti pagalbą; organizuoti ir koordinuoti pagalbos šeimai plano įgyvendinimą;  kartu su kitų institucijų ar organizacijų atstovais atlikti pagalbos plano šeimai peržiūras, pagalbos šeimai plano įgyvendinimo stebėseną ir pagalbos šeimai efektyvumo įvertinimą; koordinuoti socialinę pagalbą šeimai teikiančių socialinių darbuotojų veiklą (reguliariai organizuoti bendrus pasitarimus, telkti bendrą komandą).  Informacija teikiama telefonu: 8-607-71451.

„Vaikams nereikia, kad visą savo laiką skirtume tik jiems, pamindami savo norus ir interesus. <…> vaikams reikia jaustis mylimiems ir svarbiems, išgirstiems ir suprastiems. Tam nereikia daug laiko. Tam reikia didelės meilės ir didelio noro būti su savo vaiku kūnu ir siela.“ (Psichologė Alma Želvienė)

Socialinių darbuotojų darbui su šeimomis padalinyje teikiamos socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos šeimoms, kurios augina mažamečius ir ne pilnamečius vaikus, ir tuo metu patiria socialinę riziką. Riziką dėl socialinių įgūdžių stokos, materialinių sunkumų, kaip netekto darbingumo ar darbo praradimas (liga, trauma, menkas išsilavinimas ar jo neturėjimas), šeimos negebėjimo prisitaikyti  ir laikytis priimtinų normų visuomenėje, tėvystės įgūdžių stokos, patiriamo smurto.

Kitas svarbus veiksnys, dėl kurio šeima patiria socialinę riziką, tai psichologinis klimatas. Šeimos narių nuotaikos, jų vidiniai išgyvenimai, tarpusavio santykiai ir santykiai su kitais. Požiūris į darbą bei aplinkinius įvykius. Emocinio konflikto, tarpusavio supratimo, pagarbos, palaikymo nebuvimo.

Dirbant su šeima, socialinių darbuotojų tikslas įgalinti šeimą spręsti tarpusavio santykius ir emocines problemas, didinti šeimų savarankiškumą, dirbti ne dėl žmonių kuriems reikia padėti, bet su JAIS. Gebėti  „paimti savo gyvenimą į rankas“, priimti tinkamus sprendimus, telkti pastangas jį keisti, rasti asmeninių, vidinių ir klientui dar neatpažintų išteklių.

Nuo 2018 m. birželio 30 dienos šeimoms, auginančioms mažamečius ir ne pilnamečius vaikus, ir patiriančioms socialinę riziką, taikoma atvejo vadyba.

Atvejo vadyba yra vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įteisintas pagalbos „modelis“ vaikams ir jų šeimoms. Atvejo vadybininkas organizuoja, koordinuoja bei teikia kompleksinę pagalbą vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą. Siekia jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • psichosocialinė paslauga;
 • maitinimo organizavimas;
 • transporto paslauga negalią turinčiai šeimai;
 • pagalba būtiniausiais daiktais, avalyne bei drabužiais.

Informacija teikiama tel. 8-448-50241; 8-647-72001; el. p. diananorvydienespc@gmail.com