Vasario 16 minėjimas Dienos centro padalinyje

 

Vasario 17 d. Dienos centro II aukšto fojė buvo pristatyta lankytojų paroda kurta tautiniais motyvais. Šitaip kūrybiškai Dienos centro lankytojai su užimtumo specialiste dailei ir darbeliams Alina Maseliūniene pradėjo Vasario 16 minėjimą. Renginio metu pristatyta darbu technika, lankytojai supažindinti su Vasarios 16 nepriklausomybės akto atsiradimo istorija. Parodoje eksponuojami 11 Dienos centro lankytojų darbai.