Veiklos sritys

  • Dienos centras asmenims su proto/psichikos negalia (dienos globos ir socialinės priežiūros paslaugos)
  • Dienos centras senyvo amžiaus asmenims (dienos globos ir socialinės priežiūros paslaugos)
  • Pagalba į namus paslaugos ( senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia)
  • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos ( socialinės rizikos šeimoms)
  • Spec. transporto paslaugos ( asmenims, kurie dėl negalios, ligos, senatvės turi judėjimo problemų ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis viešuoju transportu)
  • Nemokamo maitinimo paslauga labdaros valgykloje( asmenims kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose)
  • Paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įtėviams centras (paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalbos jiems paslaugų teikimas)