2024-uosius paskelbus Žemaitiško rašto metais, Dienos centras suorganizavo žemaitišką viktoriną ,,Žemaitėšks Sambrieškis“

Žemaitijos 16  savivaldybių  2024-uosius paskelbė Žemaitiško rašto metais. Žemaitiško rašto puoselėjimas ir sklaida – vienas iš Žemaitijos regiono tautinio tapatumo išsaugojimo būdų. Plungės socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Dienos centras norėdamas  puoselėti ir paminėti Žemaitiško rašto metus,  2024 m. gegužės 29 d. suorganizavo žemaitišką viktoriną ,,Žemaitėšks Sambrieškis“. Viktorinoje  dalyvavo  trys  Žemaitijos regiono globos įstaigos: Stonaičių socialinės globos namai, Salantų ir Gargždų socialinių paslaugų  centrai.  Šias pakviestas įstaigas  viktorinoje atstovavo  socialinių  paslaugų gavėjai ir juos  lydintys darbuotojai. Dienos centro socialinės darbuotojos Diana Lisienko ir Jurgita Latakienė  ne tik šauniai vedė renginį, bet ir buvo paruošusios išradingas ir kūrybiškas žemaitiškas užduotis, mįsles, todėl viktorinos dalyviams reikėjo stipriai ,,pasukti“ galvas, norint atlikti teisingai užduotis. Viktorinoje klausimams pateikti buvo pasitelkta interaktyvi multimedija, jos pagalba klausimus žemaičių tarme uždavė rašytojas, kraštotyrininkas Eugenijus Bunka, Tarybos narys, politikas Algirdas Pečiulis, Centro dirrektoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Aušra Meškauskienė, Dienos centro vedėja Aaurelija  Grikštienė. Viktoriną „Žemaitėšks sambrieškis“ praturtino savo pasakojimais, eilėraščiais, mįslėmis  žemaičių kalbos ir kultūros puoselėtoja Irena Stražinskaitė-Glinskienė.  Žemaitiško rašto metams paminėti viktorinoje nugalėtojų nebuvo, laimėjo  draugystė,  užsimezgusi tarp viktorinos dalyvių, o draugystę labiausiai sustiprina mažos dovanėlės. Todėl po renginio Centro direktorė Odeta Misiūnienė visiems viktorinos dalyviams įteikė padėkos raštus  ir mažas  dovanėles.Viktoriną ,,Žemaitėšks sambrieškis“ ,,vainikavo“ dosnus  stalas su žemaitiškais  patiekalais: kastiniu, kanapių spirgine, varškės sūriu ir kitais gardumynais, bei  šokiais ir linksmybėmis.                                                         

Dienos centro vedėja Aurelija Grikštienė