Viešųjų pirkimų planas 2014m

TVIRTINU:

Socialinių paslaugų centro direktorė

Odeta Misiūnienė

2014 m. sausio 30 d.

BĮ PLUNGĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2014 METAMS

Eil. Nr.

Prekių, paslaugų pavadinimas

BVPŽ kodas

Numatoma prekių, paslaugų vertė

Planuojama pirkimų pradžia

Pirkimo būdas

Vykdytojas

Pastabos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PREKĖS

1. Biuro ir kanceliarinės prekės 301910000 1 000,00 2014-02-07 Mažos vertės skelbiamas pirkimas Pirkimų

organizatorius

Sudaryti sutartį 1 metams
2. Buities reikmenys (tuolet. popierius, valymo priemonės ir kt.) 33760000 3 500,00 2014-02-27 Mažos vertės skelbiamas pirkimas Pirkimų organizatorius Sudaryti sutartį 3 metams
3. Maisto produktai 15000000 9 500,00 2014-02-27 Mažos vertės skelbiamas pirkimas Pirkimų organizatorius Sudaryti sutartį 3 metams
4. Kompiuterinė įranga ir reikmenys 30200000 2 000,00 2014-04-08 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Pagal poreikį
5. Farmacijos produktai 33600000 500,00 2014-03-18 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Pagal poreikį
6. Biuro įranga ( roletai) 30190000 6 000,00 2014-03-20 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Pagal poreikį
7. Buitiniai elektros prietaisai 39710000 300,00 2014-03-06 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Pagal poreikį
8. Molis 14221000 1 000,00 2014-05-07 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Pagal poreikį
9. Tekstilės dirbiniai, medžiagos 39500000 800,00 2014-06-16 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Pagal poreikį
10. Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai 44100000 1000,00 2014-04-23 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Pagal poreikį
11. Kitos nenumatytos išlaidos prekėms pirkti 5 000,00 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Pagal poreikį
PASLAUGOS
1. Elektros ūkio priežiūros paslaugos 50710000 2400,00 2014-01-02 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Sudaryti sutartį metams
2. Šildymo sistemos ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugos 50720000 0,22 Lt/m2 (800 m2)

2555,52

2014-01-02 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Sudaryti sutartį metams
3. Profilaktinės objekto priežiūros paslaugos 98390000 240,00 2014-02-01 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Sudaryti sutarti metams
4. Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys 34300000-0 2 000,00 2014-09-04 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Pagal poreikį
5. Darbuotojų mokymo paslaugos 80511000 500,00 2014-10-21 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Pagal poreikį
6. Kitos nenumatytos išlaidos paslaugoms pirkti 5 000,00 Apklausos procedūra Pirkimų organizatorius Pagal poreikį