DIENOS CENTRO ASMENIMS SU NEGALIA PADALINYJE ATIDARYTAS MULTISENSORINIS KABINETAS

 

2021 m. rugsėjo 22 d. Plungės socialinių paslaugų centro Dienos centro padalinys asmenims su negalia atvėrė naujai įrengto multisensorinio kabineto duris.

Multisensorinio kabineto įrengimui Dienos centro padalinio vadovė 2020 m. teikė paraišką Tarptautinei Vilniaus moterų asociacijai. Iš daugiau nei 60 pretendentų iš visos Lietuvos gauti paramą, finansuoti buvo pasirinktas būtent Plungės socialinių paslaugų centro projektas.

Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija (International Women’s Association of Vilnius – IWAV), vienija Lietuvoje gyvenančias užsienio šalių ambasadų darbuotojų ir verslininkų žmonas iš daugiau nei 25 šalių bei veiklias Lietuvos moteris. Savo savanoriška veikla asociacija padeda spręsti socialinius klausimus Lietuvoje.

 Plungės socialinių paslaugų centro multisensorinio kabineto įrengimui Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija kaip ir kasmet organizavo tarptautinę Kalėdų labdaros mugę. Tarptautinę Kalėdų labdaros mugę (International Christmas Charity Bazaar, ICCB) organizuoja Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija (IWAV) kartu su užsienio šalių diplomatinėmis ir verslo bendruomenėmis ir Lietuvos bičiuliais. Nuo 2003 m. mugė surinko saugiau kaip 1 mln. Eurų paramos, kurią skyrė labiausiai paramos reikalaujančioms organizacijoms, besirūpinančioms  vaikais, moterimis ir seneliais.

Projekto metu Plungės socialinių paslaugų centro Dienos centro asmenims su negalia padalinys pritaikė kabinetą, įsigijo šviesos terapijos lempų, kvapų difuzorių, fontaną, masažinius – elektrinius krėslus, sėdmaišį, biopton lempą. Viso projekto vertė 4400,00 eur. Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija skyrė 3298,00 eur. paramos.

Rugsėjo 22 dieną į atidarymo šventę atvyko Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos (IWAV) pirmininkė Vaida Kisieliūtė ir asociacijos iždininkė Greta Urmonienė. Dalyvavo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas, Plungės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus pavaduotoja  Vilma Šlyžienė, specialistė Jurgita Budrienė, Plungės socialinių paslaugų centro laikinai einanti direktoriaus pareigas Aurelija Grikštienė.

Susirinkusieji džiaugėsi požiūrio kaita į negalią turinčius asmenis. Įvardino būtinybę teikti ne tik būtinąsias socialines paslaugas, bet ir skirti dėmesį emocinės, psichologinės ir fizinės būklės gerinimui pačiomis naujausiomis priemonėmis ir metodais. Linkėjo ir daugiau prasmingų ir naudingų negalią turintiems asmenims projektų įgyvendinimo.

Plungės socialinių paslaugų centro Dienos centro asmenų su negalia padalinio vadovė Jurgita Latakienė