Ieškantiems pagalbos

 

                 

     Į Plungės socialinių paslaugų centrą paaugliai atvyksta su ryškiai matomais neigiamais socialinės aplinkos padariniais, t. y. neigiamu požiūriu į sveiką gyvenimo būdą, dalyvavę nusikalstamose veiklose, turintys įvairių priklausomybių. Paaugliai dažniausiai nepasitiki savo jėgomis, jaučiasi atstumti, nemylimi, niekam nereikalingi. Jie nemoka spręsti konfliktų bei iškylančių psichologinių sunkumų, neturi bendravimo įgūdžių.

Suprasdami, kad tokie vaikai labai greitai pažeidžiami, o žalingi įpročiai yra krizių pasekmė, tad darbuotojai ir visa bendruomenė stengiasi organizuoti ir dalyvauti prevenciniame darbe prieš naują ir sudėtingą šių dienų reiškinį – psichoaktyvių medžiagų vartojimą. Paaugliams ieškoma pagalbos būdų, tačiau jie nelinkę priimti pagalbos iš psichologų, psichiatrų ar kitų specialistų. Todėl dažnai socialinių paslaugų centro darbuotojai ir administracija jaučia beviltiškumą ir nerimą, kaip padėti savo vaikams.

Nuo 2020 m. birželio mėnesio Plungės socialinių paslaugų centras užmezgė draugystę su VšĮ ,,Taikos kelias“. VšĮ „Taikos kelias“ tikslas – padėti, teikti moralinę, dvasinę, psichologinę, socialinę pagalbą žmonėms, patyrusiems atskirtį visuomenėje. Įstaiga teikia laikiną apgyvendinimą, globoja žmones, jais rūpinasi. Stengiasi formuoti naujas vertybes, kad asmenys galėtų tapti aktyviais, atsakingais, pareigingais visuomenės nariais.

Žmonės, kuriuos įstaiga priima, – iš gatvės, praradusius sveikatą, pasitikėjimą, dažniausiai būna atstumti artimųjų, neturi kur gyventi ir yra praradę viltį gyvenimui, todėl jiems reikalinga nuolatinė pagalba. Bendruomenė padeda šiems žmonėms atrasti gyvenimo viltį, stengiasi parodyti naują, gražesnį,  gyvenimą, sugrąžinant juos tapti pilnaverčiais visuomenės piliečiais.

VšĮ „Taikos kelias“ veiklą pradėjo beveik prieš 9 metus. Kiekvienais metais gruodžio 15 d. minimas „Taikos kelio“ gimtadienis. Vos keleto žmonių grupelė pradėjo reabilitacinės bendruomenės kelią atokioje kaimo vietovėje, apleistame name, tačiau nenuleisdami rankų, su didžiausiu troškimu stengėsi padėti pagalbos prašantiems. Sparčiai ir sunkiai dirbdamas, ieškodamas bendraminčių, centras išsiplėtė. Prieš 5 metus gavo licenciją teikti socialinę globą. Šiuo metu jų bendruomenė gali talpinti iki 30 asmenų: moterų ir vyrų. Šią vasarą pastatytas priestatas tam, kad galėtų suteikti pagalbą dar daugiau žmonių. Įstaiga turi kvalifikuotus specialistus: socialinius darbuotojus, psichologą. Užaugino ne vieną savanorį, kuris aktyviai prisideda prie bendruomenės veiklos ir bendro tikslo.

Įstaiga padeda ne tik suaugusiems, tačiau ir paaugliams. Sudėtingo gyvenimo pradžioje labai svarbu užtikrinti galimybę rinktis gyvenimo kelią, todėl bendruomenė, paklydusiems ir pasimetusiems jaunuoliams tiesia pagalbos ranką, ir stengiasi parodyti, kad jie yra ne vieni. Šioje bendruomenėje visi randa bendrą kalbą, nepriklausomai nuo amžiaus, juos visus vienija priklausomybės liga ir bendras tikslas – išmokti gyventi su ja ir nepasiduoti.

Viskas skamba gražiai, tačiau asmenys, nesusidūrę su priklausomybės liga, nesupras kiek pastangų ir ryžto reikia, norint atsikelti pargriuvus. VšĮ „Taikos kelias“ bendruomenėje „verda“ gyvenimas: čia bendruomenė augina galvijus, sodina daržus, o užsiauginę savo daržoves, jas konservuoja žiemai. Bendruomenėje yra griežta dienotvarkė, kurios visi privalo laikytis, taip mokomasi disciplinos. Darbo terapijos metu mokomasi atsakomybės, darbinių įgūdžių, lavinama kantrybė, pasiryžimas ir nuolankumas. Savaitgaliais vyksta organizuotas laisvalaikis, kurio metu žmonės mokosi praleisti laiką turiningai: kūrena pirtį, rengia šachmatų, biliardo, stalo teniso ir šaškių turnyrus, vasaros metu – tinklinio turnyrą, žiūri terapinius filmus, vyksta į išvykas, anonimų grupes. Viską organizuoja tą savaitę paskirti asmenys, todėl yra sudaroma galimybė, net tyliausiam ir nedrąsiausiam asmeniui prisidėti prie bendruomenės gyvenimo, išreikšti ir išbandyti save įvairiose srityse.

Įstaigoje asmenys dirba su 12 žingsnių programa, dalyvauja darbuotojų vykdomuose užsiėmimuose, rašo dienoraščius, taip analizuodami save, savo jausmus, reakcijas į susiklosčiusias situacijas.

Esame dėkingi VšĮ ,,Taikos kelias“ už suteiktą pagalbą Plungės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams.

Plungės socialinių paslaugų centras.