„Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone“

 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0029 „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus teikimas Plungės rajone“

Projektą įgyvendina – Plungės socialinių paslaugų centras. Įstaiga atitinka socialinės globos normatyvus bei turi licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugą.

      Nuo 2017 m. gegužės  2 d.  Plungės socialinių paslaugų centras pradėjo įgyvendinti projektą „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos)  į namus teikimas Plungės rajone“.  Projekto trukmė – 30 mėn.

Kas tai yra integrali pagalba į namus?

Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

  1. Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
  2. Slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Integralios pagalbos tikslas – kvalifikuotos specialistų komandos sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Integrali pagalba asmens namuose yra teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas.

Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai, reabilitacijos specialistas, psichologas, savanoriai.

Teikiamos paslaugos:
•Informavimas, konsultavimas;
•Tarpininkavimas, atstovavimas;
•Maitinimo organizavimas;
• Asmens higiena ir priežiūra;
• Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas; Pagalba judant;
• Psichologinės pagalbos organizavimas;
• Laisvalaikio organizavimas;
• Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

Paslaugų gavėjai:
Suaugę asmenys su negalia ir vaikai ir senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir visiško nesavarankiškumo lygis, ir deklaravę gyvenamąją vietą Plungės miesto savivaldybėje.

Kur kreiptis?

Plungės miesto gyventojai, pageidaujantys gauti integralios pagalbos paslaugas, ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas dėl šių paslaugų skyrimo turėtų kreiptis į Plungės socialinių paslaugų centrą  (Mendeno g. 4, 303 kab.). Išsamesnė informacija teikiama telefonais (8-604) 67392; (8-670) 73724  El. paštas :  soc.par.centras@gmail.com.

Pateikiami dokumentai

  • prašymas paslaugoms gauti,
  • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (ir jų kopijos),
  • neįgaliojo pažymėjimo kopija,
  • šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas (F 027a forma),
  • pažyma apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos kopija,

Projekto rezultatas:  Suteikti integralią pagalbą 66 asmenims Plungės r. sav.

Projekto finansavimas:  Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo, skirta 413.179, 00 Eur.

Integralios pagalbos ( slaugos paslaugos teikiamos nemokamai). Projekto lėšomis finansuojami slaugos specialistų darbo užmokesčiai (slaugytojo, reabilitacijos specialisto, slaugytojo padėjėjų), slaugos paslaugoms teikti nupirkti trys nauji automobiliai, slaugos įranga: keltuvas, dušo kėdutės ir kt.

Integralios pagalbos paslaugų teikimo asmenims namuose tvarkos aprašas

 

Informacija atnaujinta 2021-05-28