Pagalbos į namus tarnyba

 

Pagalbos į namus paslaugos – paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus paslaugos yra specifinės paslaugos, kurios teikiamos ne įstaigoje, bet asmens (šeimos) namuose.

Pagrindinės pagalbos į namus teikiamos paslaugos:

  • Bendravimas;
  • Informavimas;
  • Konsultavimas;
  • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • Asmens higiena ir priežiūra;
  • Asmens sveikatos priežiūros organizavimas;
  • Maisto ruošimas ir organizavimas;
  • Įprastinis buto sutvarkymas;
  • Ūkio darbai.

Pagalba į namus teikiama pagal poreikį iki 10 val. per savaitę. Paslaugos sudėtis turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Dažniausiai teikiamos paslaugos: pagalba apsirūpinant maisto produktais, karšto maisto paruošimas, pagalba buityje ir namų ruošoje, sveikatos priežiūros organizavimas, palydėjimas į reikiamas gydymo įstaigas bei mokesčių apmokėjimas. Pagalbos į namus paslaugos teikiamos vienišiems suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms ar senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, kuriems šios pagalbos negali suteikti artimieji. Pagalbos į namus paslaugas teikia 21 individualios priežiūros darbuotojas, iš jų: 10 seniūnijose ir 11 Plungės mieste. Nurodytas paslaugas organizuoja pagalbos į namus tarnybos padalinio vedėjas.

Paslaugos teikiamos Plungės mieste ir Plungės rajono seniūnijose darbo dienomis nuo 8.00 – 16.45 val.

Pagalbos į namus tarnybos vedėja Donata Mikalauskė

Informacija teikiama tel. (0 448) 502 41; 0 600 27 222; el. p. dvaitkut@gmail.com 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274454/asr  – GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKA

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278281/asr MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS Į NAMUS TARNYBOS NUOSTATAI, 2021 M.                                                                                           Mokėjimo už socialines paslaugas Plungės r. sav. tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-04-23

 

 

Informacija atnaujinta 2024-05-16