Pagalbos į namus tarnyba

Socialinės paslaugos pagalba namuose – tai komanda, teikianti lankomosios priežiūros ir kitas socialines paslaugas žmonėms, kurie dėl savo amžiaus negalios, ar socialinių problemų negali arba prarado galimybę savarankiškai pasirūpinti savo gerove. Giminės ir artimieji dėl savo gyvenamos vietos arba tam tikrų susiklosčiusių aplinkybių ne visuomet gali užtikrinti savo giminaičio orų gyvenimą, todėl tam esame mes – Plungės socialinių paslaugų centras.

PSC – užtikrins sąlygas šeimai ar asmeniui ugdyti savo gebėjimus spręsti susidariusias problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, bei padės įveikti socialinę atskirtį.

Lankomosios priežiūros paslaugas teikiame įvairioms žmonių grupėms – asmenims su negalia, senyvo amžiaus žmonėms ir jų šeimoms, be tėvų globos likusiems ir kitiems asmenims. Mūsų paslaugos (žmonių priežiūra namuose) puiki išeitis užsienyje gyvenantiems lietuviams, kurių artimiesiems, ypač seniems tėvams ar giminaičiams gyvenantiems Lietuvoje, reikalinga socialinė priežiūra, lankymas ar globojimas.

Paslaugos teikiamos Plungės mieste ir Plungės rajono seniūnijose darbo dienomis nuo 8.00 – 16.45 val.

Pagalbos į namus tarnybos vedėja Donata Mikalauskė

Informacija teikiama tel. (8 448) 502 41; 8 600 27 222; el. p. dvaitkut@gmail.com 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274454/asr  – GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKA
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278281/asr MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS Į NAMUS (ATOKVĖPIO) TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS 2023 M.

Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Mokėjimo už socialines paslaugas Plungės r. sav. tvarkos aprašo patvirtinimo 2020-04-23

Pagalbos į namus teikiamų paslaugų katalogas 2021 m.

Pagalbos į namus (atokvėpio) teikiamų socialinių paslaugų katalogas 2022 m.

 

Informacija atnaujinta 2023-07-03