Plungės socialinių paslaugų centro Bendruomeninių vaikų globos namų vaikučių krikštynos

 

           Krikštas – yra svarbiausias iš septynių sakramentų, kuris nuplauna nuodėmes ir įjungia pakrikštytąjį į Bažnyčią. Ankstų gegužės 22 d. rytą, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo pakrikštyti 3 Plungės socialinių paslaugų centro, Bendruomeninių vaikų globos namų vaikučiai, kurie pateko į įstaigą neturėdami Krikšto. Vaikų krikšto tėveliais tapo Plungės rajono meras Audrius Klišonis su žmona Inesa , Plungės socialinių paslaugų centro direktorė Odeta Misiūnienė su vyru Audriumi , bei Plungės socialinių paslaugų centro laikinai einanti direktoriaus pareigas Aurelija Grikštienė su Bendruomeninių vaikų globos namų rūpintiniu Luku Kryževičiumi.
Vaikučiai džiaugėsi krikšto tėveliais, jų dėmesiu,rūpesčiu bei suteiktomis dovanomis.
Dėkojame:
Plungės parapijos Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios kunigui Vytautui Gedvainiui
Šventę padėjusiems organizuoti įstaigos darbuotojams- Aušrai Meškauskienei, Vidai Švažienei, Erikai Širvinskienei, Alinai Maseliūnienei ir kt..
Plungės spc informacija