Vaikų globos grupė

 

Informacija teikiama tel. 8-448-57989,  8-671-11680; el. p. meskauskiene.vgn@gmail.com

Vaikų globos grupėje teikiamos socialinės paslaugos:

 • informavimo;
 • konsultavimo;
 • tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • apgyvendinimo;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.);
 • darbinių įgūdžių ugdymas (dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas, maisto gamyba, savitvarka ir pan.);
 • laisvalaikio organizavimo;
 • asmens higienos paslaugos;
 • maitinimo paslaugos;
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • ankstyvosios reabilitacijos.

Teikiamos ugdymo paslaugos:

 • Organizuojamas vaikų ugdymas pagal amžių;
 • Sudarytos galimybės gauti ugdymo paslaugas Plungės sporto ir rekreacijos centre, Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje, Plungės kultūros centre ir pan.;
 • Teikiamos psichologo, logopedo, kvalifikuota užimtumo pagalba;
 • Vaikai skatinami dalyvauti Globos centro veiklose (sveikatingumo, bibliotekos ir pan.);
 • Sudarytos sąlygos naudotis kompiuteriu, internetu;
 • Sudarytos sąlygos lankytis kultūros įstaigose vykstančiuose renginiuose, parodose;
 • Tenkinami vaikų pažintiniai interesai;

Vaikų darbinių įgūdžių ugdymas:

 • supažindinti vaikus su profesijomis, mokymo įstaigomis, sąlygomis;
 • mokyti naudotis užimtumo tarnybos paslaugomis, dalyvauti karjeros planavimo mokymuose;
 • dalyvauti įstaigų dienose, įstaigų edukacinėse programose, rengti susitikimus su sėkmingais žmonėmis;
 • diskusijos su įvairių profesijų specialistais, aptariant profesijų ypatumus ir privalumus, susipažinti su artimiausiomis įmonėmis, darbo specifika, profesijomis.
 • lankyti atvirų durų dienas profesinėse ir aukštosiose mokyklose;
 • siekti, kad vaikai išmoktų ir atliktų pagal amžių ir vaiko galimybes namų ruošos darbus.
 • dalyvavimas miesto organizuojamose talkose, akcijose.

 

Informacija atnaujinta 2021-06-04