Socialinės apsaugos ir darbo ministerija interneto svetainėje skelbia informaciją apie socialinės paramos rūšis ir socialinio draudimo išmokas pagal gyvenimo atvejus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), įgyvendindama Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito 2019 m. liepos 29 d. ataskaitoje          Nr. VA-5 „Ar socialinė parama užtikrina skurdžiai gyvenančių asmenų minimalius vartojimo poreikius ir skatina įsitraukti į darbo rinką“ nurodytas rekomendacijas, parengė ir paviešino Ministerijos interneto svetainėje informaciją apie socialinės paramos rūšis ir socialinio draudimo išmokas pagal gyvenimo atvejus. Susisteminta informacija paskelbta Ministerijos interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“, skiltyje „Socialinė parama: kas man priklauso“, nuoroda – www.kasmanpriklauso.lt.                                                              Ministerija užtikrins, kad paskelbta informacija skiltyje „Socialinė parama: kas man priklauso“ būtų nuolatos atnaujinama. Iškilus klausimams, prašome kreipkitės į Ministerijos Komunikacijos skyrių.