Dienos centras

Nuo 2012 m. rugsėjo 3 d. Mendeno g. 4, veikia Dienos socialinės globos centras. Centre teikiama visuma nestacionarių socialinių paslaugų, užtikrinant lygias galimybes visiems Plungės rajono savivaldybės gyventojams gauti kompleksines, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančias pagalbos paslaugas dienos metu.

Dienos socialinės globos padalinys įkurtas įgyvendinus projektą „Plungės specialiosios mokyklos infrastuktūros atnaujinimas ir pritaikymas nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai“ Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-81-002, kuris finansuotas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir Plungės rajono savivaldybės lėšomis.

Dienos centras veikia: pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 16.45 val.

penktadienis – nuo 8:00 val. iki 15.30 val.

Informaciją teikia Dienos centro vedėja Aurelija Grikštienė

Tel. (8 448) 502 41; 8 604 67 392; el. p. auragrikste@gmail.com 

Teikiamos dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugos asmenims nuo 18 metų su protine, kompleksine negalia.

Socialinių paslaugų gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys su negalia ir jų šeimos.

Dienos centro lankytojams teikiamos paslaugos:

Spec. transporto paslaugos;

Dienos socialinės globos paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Bendravimas;
 • Laisvalaikio organizavimas;
 • Maitinimo organizavimas (3 kartus per dieną);
 • Asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
 • Psichologinis konsultavimas;
 • Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.);
 • Darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, siuvinėjimas, mezgimas, audimas, keramikos darbai, darbeliai iš gamtinių medžiagų);
 • Kūrybinė veikla (muzikos, šviesos ir dailės terapija, šokiai, dainavimas, vaidinimas, grojimas, darbai iš popieriaus);
 • Socialinė pažintinė veikla (kompiuterinis užimtumas, bendravimo ir kasdienių įgūdžių lavinimo užsiėmimai, švenčių, išvykų ir laisvalaikio organizavimas, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • Sveikatos priežiūros paslaugos (kineziterapija, masažas ir sportinė veikla);
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugas teikia:

 • Socialiniai darbuotojai;
 • Užimtumo specialistai: audimui, dailei ir darbeliams, keramikai, muzikai, siuvimui, sportui.
 • Bendrosios praktikos slaugytojas;
 • Socialinio darbuotojo padėjėjai;
 • Psichologas;
 • Kitas personalas.

Dienos centro suaugusiems asmenims su negalia teikiamų paslaugų sąrašas 2023 m.

Dienos centro padalinio teikiamų socialinių paslaugų sąrašas (2022 m.)

Dienos socialinės globos teikiamų paslaugų sąrašas 2021 m.

Socialinės priežiūros teikiamų paslaugų sąrašas 2021 m.

Valgiaraštis 2023 m. spalis

Dienos centro padalinio tvarkos aprašas 2020-01-03

2021 m. rugsėjo 22 d. Plungės socialinių paslaugų centro Dienos centro padalinys asmenims su negalia atvėrė naujai įrengto multisensorinio kabineto duris.

Multisensorinio kabineto įrengimui Dienos centro padalinio vadovė Jurgita Latakienė 2020 m. teikė paraišką Tarptautinei Vilniaus moterų asociacijai. Iš daugiau nei 60 pretendentų iš visos Lietuvos gauti paramą, finansuoti buvo pasirinktas būtent Plungės socialinių paslaugų centro projektas.

Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija (International Women’s Association of Vilnius – IWAV), vienija Lietuvoje gyvenančias užsienio šalių ambasadų darbuotojų ir verslininkų žmonas iš daugiau nei 25 šalių bei veiklias Lietuvos moteris. Savo savanoriška veikla asociacija padeda spręsti socialinius klausimus Lietuvoje.

 Plungės socialinių paslaugų centro multisensorinio kabineto įrengimui Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija kaip ir kasmet organizavo tarptautinę Kalėdų labdaros mugę. Tarptautinę Kalėdų labdaros mugę (International Christmas Charity Bazaar, ICCB) organizuoja Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija (IWAV) kartu su užsienio šalių diplomatinėmis ir verslo bendruomenėmis ir Lietuvos bičiuliais. Nuo 2003 m. mugė surinko saugiau kaip 1 mln. Eurų paramos, kurią skyrė labiausiai paramos reikalaujančioms organizacijoms, besirūpinančioms  vaikais, moterimis ir seneliais.

Projekto metu Plungės socialinių paslaugų centro Dienos centro asmenims su negalia padalinys pritaikė kabinetą, įsigijo šviesos terapijos lempų, kvapų difuzorių, fontaną, masažinius – elektrinius krėslus, sėdmaišį, biopton lempą. Viso projekto vertė 4400,00 eur. Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija skyrė 3298,00 eur. paramos.

Rugsėjo 22 dieną į atidarymo šventę atvyko Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos (IWAV) pirmininkė Vaida Kisieliūtė ir asociacijos iždininkė Greta Urmonienė. Dalyvavo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas, Plungės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus pavaduotoja  Vilma Šlyžienė, specialistė Jurgita Budrienė, Plungės socialinių paslaugų centro laikinai einanti direktoriaus pareigas Aurelija Grikštienė.

Susirinkusieji džiaugėsi požiūrio kaita į negalią turinčius asmenis. Įvardino būtinybę teikti ne tik būtinąsias socialines paslaugas, bet ir skirti dėmesį emocinės, psichologinės ir fizinės būklės gerinimui pačiomis naujausiomis priemonėmis ir metodais. Linkėjo ir daugiau prasmingų ir naudingų negalią turintiems asmenims projektų įgyvendinimo.

      

 

Dienos centro padalinio darbuotojai ir lankytojai 2021 m sausio 26 d. nutarė sudalyvauti Plungės kultūros centro rengiamame konkurse šeimoms „Sniego milžinas“. Dienos centras – kaip viena šeima, tad lydimi linksmų emocijų „nulipdėme“ iš kineziterapijos kamuolių savo senį. Žinoma, patys stipriausi sniego senio „lipdytojai“ norėjo įsiamžinti, tad dalinamės smagiomis nuotraukomis.

Už šią iniciatyvą dėkojame socialinei darbuotojai Dianai Lisienko.

 

 

Informacija atnaujinta 2023-10-18