Dienos centras

 Nuo 2012 m. rugsėjo 3 d. Mendeno g. 4, veikia Dienos socialinės globos centras. Centre teikiama visuma nestacionarių socialinių paslaugų, užtikrinant lygias galimybes visiems Plungės rajono savivaldybės gyventojams gauti kompleksines, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančias pagalbos paslaugas dienos metu.

Dienos socialinės globos padalinys įkurtas įgyvendinus projektą „Plungės specialiosios mokyklos infrastuktūros atnaujinimas ir pritaikymas nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai“ Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-81-002, kuris finansuotas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir Plungės rajono savivaldybės lėšomis.

Dienos centras veikia: pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 16.45 val.

penktadienis – nuo 8:00 val. iki 15.30 val.

Informaciją teikia Dienos centro vedėja Aurelija Grikštienė

Tel. (8 448) 502 41; 8 604 67 392; el. p. auragrikste@gmail.com 

Teikiamos dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugos asmenims nuo 18 metų su protine, kompleksine negalia.

Socialinių paslaugų gavėjai:

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys su negalia ir jų šeimos.

Paslaugas teikia:

 • Socialiniai darbuotojai;
 • Užimtumo specialistai: audimui, dailei ir darbeliams, keramikai, muzikai, siuvimui, sportui.
 • Bendrosios praktikos slaugytojas;
 • Socialinio darbuotojo padėjėjai;
 • Psichologas;
 • Kitas personalas.

PSPC akredituotos socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo (atlikus darbuotojų ir socialinių paslaugų gavėjų apklausą) 2024-05-28 aktas

Dienos socialinės globos (dienos centre) atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) išvados ir rekomendacijos 2024 m.

Dienos socialinės globos (dienos centre) atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) klausimynas už 2023 m.

Dienos centro suaugusiems asmenims su negalia teikiamų paslaugų sąrašas 2024 m.

Plungės socialinių paslaugų centro integraciniai valgiaraščiai, 2024 m.

Dienos centro padalinio tvarkos aprašas 2020-01-03

Dienos centras 2024-uosius metus pradėjo su  naujomis darbo organizavimo  idėjomis  ir veiklomis, siekiant kuo geriau ir patraukliau organizuoti Dienos centro lankytojų užimtumą bei socialinių, kasdieninio gyvenimo, bendravimo įgūdžių ugdymą.

Startavome su šiomis naujomis veiklomis:

 1. Išmok ir sužinok. Šia veikla skatinsime lankytojus domėtis savo šalimi ir visu, mus supančiu pasauliu. Gilinsime geografines, istorines žinias, lavinsime atmintį, suvokimą. Šis užsiėmimas bus organizuojamas 1 kartą per mėnesį. Šią veiklą koordinuos užimtumo specialistas-audimui.
 2. „Centriuko“ kavinė. Šia veikla ugdysime etiketo, stalo serviravimo, svečių aptarnavimo, kavos, arbatos ir desertų gaminimo įgūdžius. Sieksime ugdyti darbinius  ir darbo komandoje įgūdžius. „Centriuko“ kavinė dirbs 2 kartus per savaitę. Už šią veiklą atsakingas individualios priežiūros darbuotojas mokomojoje virtuvėlėje.
 3. Lengvo skaitymo. Šia veikla skatinsime lankytojus  skaityti,  palaikyti  skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius, supažindinsime su literatūros žanrais  ir ,, knygų pasauliu“. Pasitelkdami kūrybiškumą formuosime teigiamą požiūrį į skaitymą. Šis užsiėmimas bus organizuojamas 1 kartą per mėnesį. Šią veiklą koordinuos užimtumo specialistas-dailei ir darbeliams.
 4. Filmo diena. Filmas gali būti ne tik laisvalaikio pomėgis, bet ir puiki pasaulio pažinimo priemonė. Žiūrėdami filmus ne tik lavinsime pasaulio pažinimą, bet ir buvimo kartu, įsiklausymo, suvokimo įgūdžius. Dienos centre filmas bus rodomas 1 kartą per mėnesį. Už šią veiklą bus atsakingas užimtumo specialistas-keramikai.
 5. Dienos centro „SAVAITĖS INSPEKTORIUS“. Išrinkto „Savaitės inspektoriaus“ pareigos įgalina lankytoją rodyti gerą pavyzdį kitiems, prisiimti atsakomybes už patalpų švarą, tvarkaraščio ir vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi. Šia veikla ugdysime savarankiškumą, pasitikėjimą savimi, bendravimo ir darbinius įgūdžius. „Savaitės inspektorius“ bus renkamas vieną kartą per savaitę. Šią veiklą koordinuos socialiniai darbuotojai.
 6. Bendrieji elgesio patarimai/mokymai. Šia veikla  ugdysime  ir formuosime socialinius, bendravimo ir kasdieninio gyvenimo įgūdžius lankytojams kaip elgtis Dienos centre, autobuse, gatvėje, valgykloje, teatre ir pan. Mokymai bus organizuojami du kartus per savaitę, mokymus ves Dienos centro socialiniai darbuotojai.

Džiaugiamės naujomis veiklomis ir jau matome naujų veikų teigiamus rezultatus dienos centro lankytojams.

Dienos centro vedėja  Aurelija Grikštienė

 

 

Informacija atnaujinta 2024-05-31