Veiklos sritys

 

 • Informacijos ir konsultacijų teikimas Plungės rajono savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų teikimo klausimais
 • Stacionarios socialinės globos organizavimas likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas
 • Dienos centras asmenims su proto/psichikos negalia (dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugos)
 • Dienos centras senyvo amžiaus asmenims (dienos globos ir socialinės priežiūros paslaugos)
 • Pagalba į namus ( senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia)
 • Integrali pagalba (senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia)
 • Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ( šeimoms patiriančioms riziką)
 • Spec. transporto paslaugos ( asmenims, kurie dėl negalios, ligos, senatvės turi judėjimo problemų ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis viešuoju transportu)
 • Nemokamo maitinimo paslauga labdaros valgykloje( asmenims kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose)
 • Paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įtėviams centras (paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalbos jiems paslaugų teikimas)
 • Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia)
 • Bendruomeninių vaikų globos namų veikla
 • Moterų krizių įveikimo organizavimo veikla (besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką/ vaikus iki 3 m. amžiaus)
 • Europos pagalbos paramos dalijimo labiausiai skurstantiems Plungės rajono gyventojams organizavimas