Globos centras

 

Asmenys, kurie domisi globa (rūpyba), įvaikinimu, laikino svečiavimosi sąlygomis, tapimu budinčiais globotojais, kviečiami kreiptis į Plungės rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro specialistus darbo dienomis ir valandomis:

Globos centro darbuotojai
Globos centro vedėja

Jolanta Zaburienė, mob. 8 684 79 970,

el. paštas plungesgc@gmail.com,

finansuojama savivaldybės lėšomis.

Darbo laikas:

I-IV 8.00-12.00; 12.30-16.45;

V     8.00-12.00; 12.30-15.30.

Psichologė                                          

Kristina Markauskaitė,                               

mob. 8 601 43 305,

el. paštas k.markauskaite@yahoo.lt, finansuojama iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Darbo laikas:

I     16.00 – 17.00; 17.00 – 18.00 (nekontaktinis darbas)

II    15.00 – 17.00; 17.00 – 19.00 (nekontaktinis darbas)

III   8.30 – 10.30.

Globos koordinatorė     

Erika Medutė, mob. 8  664 52 914, el. paštas emedutegc@gmail.com, finansuojama savivaldybės ir iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų (atitinkamai 0,75 ir 0,25 etato darbo krūviu).

Darbo laikas:

I-IV   8.00-12.00; 12.30-16.45;
V       8.00-12.00; 12.30-15.30.

Globos koordinatorė

Vitalija Skrinskienė

mob. 8 673 54 846,

el. paštas vitalija.skrinskiene.spc@gmail.com, finansuojama iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Darbo laikas:

I-IV  8.00-12.00; 12.30-16.45;

V      8.00-12.00; 12.30-15.30.

Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos (VVTAI) atestuotas asmuo

Rasa Aleliūnienė, mob. 8 683 71 193,

el. paštas plungegimk.rasa@gmail.com, finansuojama savivaldybės lėšomis.

Darbo laikas:

I-IV 8.00-12.00; 12.30-16.45; 17.00-19.30;

V     8.00-12.00; 12.30-15.30.

Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos (VVTAI) atestuotas asmuo

Martyna Jonutė,

mob. 8 661 66 461,

el. paštas plungegimk@gmail.com, finansuojama savivaldybės lėšomis.

Darbo laikas:

I-IV 8.00-12.00; 12.30 -16.45;

V     8.00-12.00; 12.30-15.30.

 PASTABA.  Darbuotojų profesinės sąjungos nariai penktadienį dirba valanda trumpiau, o pieššventinėmis dienomis 2 valandomis trumpiau.

           Plungės socialinių paslaugų centro  direktoriaus 2023 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. GV-182 „Dėl direktoriaus 2022 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. GV-211 „Dėl globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiems be tėvų globos vaikui komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo “, sudaryta komisija „Dėl globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui“ 

 Komisijos sudėtis tvirtinama metams.

 

 Plungės socialinių paslaugų centras skelbia konkursą „Sukurk sparnus“

KONKURSO NUOSTATAI 

 

 

 

           

 

 

Jau gražia tradicija tapo Plungės socialinių paslaugų centro Globos centro kasmet rengiamas tradicinis kalėdinis vakaras „Pabūkime kartu“. Šiemet metai kitokie, tad ir tradicijos keičiasi. Globos centro specialistės rado alternatyvų būdą, kaip Šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų metų proga pradžiuginti savo miesto ir rajono budinčius globotojus, globėjus (rūpintojus) bei jų šeimose prižiūrimus ar globojamus (rūpinamus) vaikus. Darbuotojos savo rankomis pagamino dovanėles bei atvirukus budintiems globotojams ir globėjams (rūpintojams). Laikinai prižiūrimi bei institucijoje ir šeimose globojami (rūpinami) vaikai dovanų gavo saldumynų, kanceliarinių reikmenų. Globos centro darbuotojos, laikydamosi visų reikalavimų, dovanas kiekvienai budinčių globotojų ir globėjų (rūpintojų) šeimai saugiai pristatė į namus.

Dėkojame mūsų centro l. e. direktoriaus pareigas Aurelijai Grikštienei už skirtą finansinę paramą dovanėlių ir atvirukų budintiems globotojams ir globėjams (rūpintojams) gamybai.

Už bendradarbiavimą ir pagalbą organizuojant kalėdinių dovanėlių pirkimą institucijoje ir šeimose globojamiems vaikams dėkojame Lietuvos Respublikos Seimo nariui, gerb. Jurgiui Razmai ir MB „Aplinkos grožio kūrėjai“ savininkui gerb. Romualdui Ariui.

Už materialinę paramą kalėdinėmis dovanėlėmis institucijoje ir šeimose globojamiems vaikams dėkojame UAB „Ict Logistics“ direktoriui, gerb. Vadim Radiuk bei Pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymo draugijos pirmininkei, gerb. Juditai Stankutei.

Plungės socialinių paslaugų centro Globos centras organizavo ir 2020-09-17 dalyvavo specialistų susitikime/diskusijoje, siekiant formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į globą (rūpybą), įvaikinimą bei alternatyvias vaiko globos formas. Diskusijoje dalyvavo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas, Plungės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Vasylienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo Tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities Plungės Vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Irmantė Kurmienė ir vyr. specialistė Birutė Valiūnienė, Plungės socialinių paslaugų centro laikinai einanti direktoriaus pareigas Aurelija Grikštienė, Plungės socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Aušra Meškauskienė, Globos grupės ir Bendruomeninių vaikų globos namų padalinio vadovė Erika Širvinskienė, Atvejo vadybininkė, atliekanti šeimos paramos tarnybos vadovo funkcijas Lina Grigalauskienė, Globos centro specialistės Jolanta Zaburienė, Martyna Jonutė, Rasa Aleliūnienė, Vitalija Skrinskienė, Erika Medutė.

Šeimose ir institucijoje globojami (rūpinami) vaikai dalyvavo stovykloje „Pašėlusi vasara“

Rugpjūčio 18 – 25 dienomis antrus metus iš eilės organizuota vaikų vasaros poilsio stovykla „Pašėlusi vasara“, kurioje dalyvavo šeimose globojami (rūpinami) ir Plungės socialinių paslaugų centro Vaikų globos grupėje, Bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir Krizių centre  gyvenantys vaikai. Lėšos stovyklai buvo gautos iš Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų finansavimo.    

Stovyklą atidarė ir sveikinimo žodį tarė Plungės socialinių paslaugų centro laikinai einanti direktoriaus pareigas Aurelija Grikštienė. Įstaigos vadovė palinkėjo visiems dalyviams daug gražių įspūdžių, naujų potyrių ir geros nuotaikos stovyklos metu. Atidarymo metu buvo iškelta praėjusiais metais vaikų sukurta stovyklos vėliava. 

Stovyklos laikotarpiu vaikams buvo suteikta galimybė turiningai ir naudingai praleisti laisvalaikį, pakeisti, paįvairinti aplinką, kasdienybę, susirasti naujų draugų. Vaikai ugdė gebėjimą pažinti kitus, šalia savęs esančius vaikus, mokėsi dirbti komandoje ir siekti bendro tikslo.

  Surengėme turistinę išvyką prie Babrungo upės, aktyviai ilsėjomės Palangoje prie Baltijos jūros, dviračiais apvažiavome Platelių ežerą, „Vinetu“ kaime susipažinome su indėnų kultūra, plaukėme laivu Kuršių mariomis iš Drevernos į Juodkrantę, stebėjome Pilkąsias (Mirusias) kopas. Stovyklą baigėme draugiškai žaisdami „Porto“ boulinge.

Pasisėmėme daug gerų emocijų, naujų idėjų. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie stovyklos organizavimo ir vykdymo. Tikimės susitikti ir kitais metais.

               

Plungės socialinių paslaugų centro informacija

Globa ir įvaikinimas – vienas prasmingiausių gyvenimo žingsnių

 

Liepos pirmą sekmadienį minime Globėjų dieną ir sveikiname visus, kurie atvėrė savo širdies ir namų duris tėvų globos netekusiems vaikams!

Šią savaitę Plungės Socialinių paslaugų centro Globos centro organizuoti renginiai buvo skirti ne tik esamiems budintiems globotojams ir globėjams (rūpintojams), bet ir visiems Plungės miesto bei rajono gyventojams, skleidžiant žinią apie globą ir įvaikinimą. Birželio 29 dieną Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities Plungės Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ir Plungės Socialinių paslaugų centro Globos centro specialistai šia žinia dalijosi su Plungės miesto gyventojais knygyne „Vaga“. Birželio 30 dieną minėti specialistai kartu su Plungės miesto ir rajono budinčiais globotojais ir globėjais (rūpintojais) dalyvavo iškyloje į Gandingos piliakalnį. Liepos 1 dieną budinčių globotojų ir globėjų (rūpintojų) šeimos su prižiūrimais bei globojamais vaikučiais savo talentus atskleidė kūrybinėse dirbtuvėse „Mano šeima“. Dėkojame visiems savaitės dalyviams!

       

 

BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ DĖMESIUI (aktualu)!!!!!

Informuojame, kad nuo 2020-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nauja redakcija. https://e-seimas.lrs.lt/port…/legalAct/…/TAD/TAIS.116582/asr

Gerb. klientai!
Siekiame išgirsti Plungės rajono globėjų (rūpintojų) nuomonę apie teikiamas paslaugas ir jų gerinimo galimybes. Todėl kviečiame Globos centro klientus užpildyti anoniminę anketą. Iš anksto dėkojame už Jūsų skirtą laiką.
Mums Jūsų nuomonė labai svarbi.

https://globoscentrai.lt/quiz

            GLOBOS CENTRAS

Globos centras – Plungės socialinių paslaugų centro padalinys, kuriam Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu paskirta vykdyti globos centro funkcijas ir kuris įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), esant prašymui įtėviams ir bendruomeninių vaikų globos namų, bei globos grupės darbuotojams.

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga informacinė, konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:                         

 1. organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 3. vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau – GIMK programa);
 4. vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą ir teikia išvados dėl jų tinkamumo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus kopiją VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui. Taip pat teikia informaciją apie budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių tinkamumą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus savivaldybės administracijai, nurodydamas budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis;
 5. informuoja savivaldybės administraciją ir VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių su budinčiais globotojais sudarymą, nutraukimą;
 6. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Šeimynų nuostatų nustatyta tvarka;
 7. parenka vaikui budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį pagal GIMK programą ir teikia jo kandidatūrą savivaldybės administracijai, jei vaikui nustatyta laikinoji globa. Teikia globėjo (rūpintojo), nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio kandidatūrą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui pagal GIMK programą, jei vaikui, kuriam anksčiau buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) globos centre, nustatyta nuolatinė globa;
 8. ne rečiau kaip 1 kartą per tris mėnesius informuoja VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie asmenis, pasirengusius globoti (rūpinti) vaikus;
 9. vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą;
 10. teikia rekomendacijas pagal GIMK programą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui, vadovaudamasis Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV-148 „Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 11. dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atvejo vadybos tvarkos aprašas). VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus prašymu dalyvauja vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose tais atvejais, kai globos centras teikia paslaugas globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams ar jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 12. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, bei budintiems globotojams ir teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);
 13. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu;
 14. teikia budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama jų prašymu;
 15. organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;
 16. įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose bei organizacijose;
 17. kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui pinigines lėšas vaikui išlaikyti ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);
 18. vertina budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
 19. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 20. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
 21. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
 22. dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais;
 23. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, VVTAĮT įgaliotu teritoriniu skyriumi;
 24. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, prireikus – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais;
 25. organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
 26. viešina savo veiklą vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje galimybes;
 27. viešai skelbia informaciją apie planuojamus vykdyti mokymus pagal GIMK programą;
 28. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams (rūpintojams).

Kriziniais atvejais teikiama intensyvi Globos centro specialistų pagalba budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) bei prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Esant poreikiui  bendradarbiaujama su  kitų įstaigų specialistais.

Projekto vykdytojai ir partneriai:

        Nuo 2019 m. sausio 1 d. vykdomas projektas: „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001.

 

Projekto pareiškėjas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: Plungės savivaldybės administracija bei Plungės socialinių paslaugų centras.

Projekto tikslas: Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas.

Projekto trukmė: 2019.01.01-2021.12.31.

Globos centrui skirtas finansavimas: 92 071 Eur.

Kontaktinis asmuo dėl projekto Globos centre: Jolanta Zaburienė, tel. nr. 8 684 79 970, el. p. plungesgc@gmail.com.

Daugiau informacijos apie Lietuvoje veikiančius globos centrus, vaikų laikiną priežiūrą, globą (rūpybą), įvaikinimą bei ESFA projektą rasite:  https://globoscentrai.lt/.

Plungės rajono savivaldybės administracija ir Plungės socialinių paslaugų centras įgyvendina vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą.

Iš projektui finansuoti skirtų lėšų Savivaldybė nupirko ir Plungės socialinių paslaugų centrui Savivaldybės tarybos sprendimu perdavė lengvąjį automobilį „Ford Fiesta“, kuris paspartins Globos centro darbuotojų susisiekimą su projekto paslaugų gavėjais.

Gruodžio 9 dieną Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis perdavė naujojo automobilio raktelius Plungės socialinių paslaugų centro direktorės pareigas einančiai Aurelijai Grikštienei bei Globos centro padalinio vadovei Jolantai Zaburienei ir palinkėjo saugaus kelio.

Plungės socialinių paslaugų centro padalinys, kuris įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), esant prašymui įtėviams ir bendruomeninių vaikų globos namų bei globos grupės darbuotojams.

  

SOC. DARBO ORGANIZATORIAI, ATLIEKANTYS GLOBOS KOORDINATORIAUS FUNKCIJĄ   

 • Koordinavimas, organizavimas ir paslaugų teikimas (socialinės paslaugas, psichosocialinė, konsultacinė, teisinė ir kita pagalba) budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, esant poreikiui – įtėviams ir įvaikiams, šeimynų dalyviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, bendruomeninių globos namų darbuotojams;
 • Konsultacijos sprendžiant vaiko elgesio problemas;
 • Tarpininkavimas;
 • Informacijos teikimas, pagalba kreipiantis į kitas institucijas;
 • Pagalba vaikui ir šeimai adaptacijos metu;
 • Pagalba organizuojant vaikų ir biologinių tėvų susitikimus;
 • Laikino atokvėpio paslaugos organizavimas;
 • Psichologinės pagalbos organizavimas ir koordinavimas;
 • Dalyvavimas vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose;
 • Kitos paslaugos pagal vaiko ir šeimos poreikius.

GIMK SPECIALISTAI      

 • Mokymai pagal GIMK programą (pagrindiniai, specializuoti, artimųjų giminaičių, tęstiniai) norintiems tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais;
 • Išvados rengimas dėl būsimo budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) įtėvio, artimo giminaičio pasirengimo tapti budinčiu globotoju,  vaiko globėju (rūpintoju), įtėviu;
 • Pervertinimo dėl budinčio globotojo, vaiko globėjo (rūpintojo) rengimas ir teikimas;
 • Dalyvavimas globėjo (rūpintojo) parinkimo vaikui  procese;
 • Informavimas ir konsultavimas norinčių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais) ar įtėviais ir jau esamų budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių;
 • Esant poreikiui dalyvavimas vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, atvejo vadybos posėdžiuose;
 • Savipagalbos grupių organizavimas.
 • Kitos paslaugos pagal vaiko ir šeimos poreikius.

SOCIALINIS DARBUOTOJAS   

 • Socialinis darbas vertinant, nustatant, planuojant ir teikiant socialines paslaugas klientams  bei jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) ar įvaikintiems vaikams, taikant socialinio darbo modelius (darbo su individu, grupe ir/ar bendruomene) bei metodus (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir kt.);
 • Esant poreikiui dalyvavimas vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose;
 • Pagalba formuojant tėvų globos netekusio vaiko socialinius įgūdžius, ruošti savarankiškam gyvenimui, integracijai į visuomenę, suteikti elementarių ekonominių, teisinių žinių;
 • Kitos funkcijos, susijusios su socialine pagalba budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams bei prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) ar įvaikintiems vaikams.

PSICHOLOGAS

 • Psichologinės pagalbos poreikio vertinimas ir nustatymas, reguliarios individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, pagalba vaikui (-ams) ir budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybei – globėjams (rūpintojams), darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su tėvų globos netekusiais vaikais bei prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams jų socialinėje aplinkoje, institucijoje, įtėviams ir įvaikiams, šeimynų dalyviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams bei kitoms paslaugų gavėjų grupėms;
 • Reguliarios psichologo konsultacijos vaikui ir budinčiam globotojui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus budintį globotoją, per pirmas 2 savaites po šio fakto budinčiam globotojui suteikti 2-5 psichologo konsultacijas pagal poreikį.

      GIMK MOKYMAI

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti vaikui surasti šeimą. Per mokymus būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais pareiškėjų asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą.

GIMK programoje išskiriamos penkios gebėjimų grupės, kurios būtinos būsimiems globėjams ir įtėviams:

 1. Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.
 2. Vaiko raidos poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas.
 3. Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas.
 4. Pagalba vaikui užmegzti saugius ir patvarius ryšius.
 5. Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN).

GIMK programos tikslai:

 1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus;
 2. Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose;
 3. Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Pagrindinė GIMK programa (7 susitikimai):

 1. Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą GIMK.
 2. Atvirumas ir bendradarbiavimas.
 3. Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.
 4. Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.
 5. Išsekimas. Prevencija ir intervencija.
 6. Globojamų vaikų traumos ir krizės.
 7. Pasirengimas pokyčiams.
 8. Papildoma priemonė apie vaikus su negalia*

*Rekomenduojama priemonės medžiagą įtraukti į kitas mokymo programos dalis, siekiant aptarti bendravimo su neįgaliais vaikais ir/ar vaikais su specialiaisiais ugdymosi poreikiais aspektus šeimoje.

Specializuota GIMK programa budintiems globotojams (6 susitikimai):

 1. Darbas komandoje
 2. Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas
 3. Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas
 4. Vaiko elgesio supratimas ir poreikių tenkinimas
 5. Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. BVGN standartai
 6. Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą, perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

BUDINTIS GLOBOTOJAS

Budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su Globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinės rizikos vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba šioje sutartyje nustatytais atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekdamas grąžinti vaiką į šeimą.

Norint vykdyti budinčio globotojo veiklą:

 • Reikia kreiptis į Plungės rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centrą;
 • Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį;
 • Įstatyminis vaiko atstovas yra Globos centras;
 • Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta su Globos centru ir budinčiu globotoju.
 • Jei norinčiojo būti budinčiu globotu šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 6.
 • Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai įvardijama, kiek vaikų, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką(-us) budintis globotojas įsipareigoja prižiūrėti;
 • Budintis globotojas, vykdantis vaiko priežiūrą, gali vaiką globoti kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kai jį reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, o įprastai globoja iki 12 mėn., kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa ar vaikas bus įvaikintas;
 • Budintiems globotojams Globos centras taip pat organizuoja laikino atokvėpio paslaugas – kai asmuo nori atostogauti, serga arba tiesiog dėl esamo nuovargio. Jos teikiamos budinčio globotojo ir Globos centro susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 1 mėnesio per kalendorinius metus (išimtiniais atvejais, pvz., ligos ar mirties atveju – iki 3 mėn.);
 • Norintieji tapti budinčiais globėjais turi atitikti reikalavimus: būti 21-65 metų amžiaus, turėti ne žemesnį nei vidurinis išsilavinimą;
 • Privalo baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį – šie mokymai jums nekainuos. Baigus mokymus Globos centro specialistai parengs išvadą dėl pasirengimo tapti budinčiu globotoju;
 • Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

BUDINTIS GLOBOTOJAS GLOBOS CENTRE GAUNA ŠIAS PASLAUGAS:

Socialinio darbo organizatoriaus, atliekančio globos koordinatoriaus funkciją, pagalbą;

Individualias psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijas;

Dalyvauja savipagalbos grupėse;

Individualias psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijas globojamam vaikui;

Įvairius mokymus;

Dalyvauja savitarpio paramos grupėse;

Sudaryta galimybė profesinės kompetencijos tobulinimui ir dalyvavimui supervizijose;

Tarpininkavimas institucijose;

Laikino atokvėpio paslaugas budinčiam globotojui;

Vaiko palydėjimas į biologinę, nuolatinių globėjų ar įtėvių šeimą.

Budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, prižiūrėdamas, globodamas (rūpindamas) vaiką:

 1. užtikrina vaiko saugumą ir pasitikėjimą skatinančius santykius;
 2. skatina dvasinį ir moralinį vaiko tobulėjimą, stiprina jo savivertę, ugdo pareigingumą;
 3. užtikrina reikiamą paramą vaikui;
 4. skatina vaiką kurti ir palaikyti ryšius su bendraamžiais, šeima, kitais vaikui svarbiais asmenimis;
 5. atsako už individualaus pagalbos vaikui plano įgyvendinimą;
 6. konsultuojasi su globos centro specialistais dėl reikiamos pagalbos vaikui;
 7. užtikrina vaiko saugumą, nepalieka jo be tinkamos priežiūros;
 8. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo ir ugdymo, socialinių paslaugų įstaigų specialistais, rūpinasi vaiko ugdymu, sveikatos priežiūra ir kt.;
 9. naudojasi globos centro siūloma pagalba, analizuoja ir vertina savo veiklą, tobulina savo profesinę kompetenciją ir dalyvauja supervizijose;
 10. vykdo kitas funkcijas, reikalingas vaiko fizinei, emocinei, socialinei gerovei užtikrinti.

BUDINČIO GLOBOTOJO ATLYGIS IR GAUNAMOS IŠMOKOS:

 • 1 minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydis per mėnesį, nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus – 555 Eur..
 • Vaiko globos (rūpybos) išmoka – 152 Eur.
 • Po 0,25 MMA per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką tuo laikotarpiu, kai vaikas yra perduotas prižiūrėti Budinčiam globotojui – 138 Eur.
 • Po 0,5 MMA per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką iki trejų metų amžiaus arba vaiką, kuriam nustatytas lengvas neįgalumo lygis tuo laikotarpiu, kai vaikas ura perduotas prižiūrėti Budinčiam globotojui – 277,5 Eur.
 • Po 0,75 MMA per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką, kuriam nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis tuo laikotarpiu, kai vaikas yra perduotas prižiūrėti Budinčiam globotojui – 416,25.
 • Išmoka vaiko laukimo laikotarpiu – 1 MMA (555 Eur).
 • Pagalbos pinigus moka tuo laikotarpiu, kai vaikas yra perduotas prižiūrėti Budinčiam globotojui:
 1. Už vieną vaiką – 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio per mėnesį – 114 Eur.
 2. Už du vaikus – nuo 5 BSI dydžio per mėnesį – nuo 190 Eur..
 3. Už tris ir daugiau vaikų – 8 BSI dydžio per mėnesį – 304 Eur.
 • Laukimo laikotarpiu Budinčiam globotojui mokama 555 Eur per mėnesį.
 • Vienkartinė 400 Eur dydžio išmoka vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti.
 • Išmoka vaikui – 50,16 Eur.
 • vaikui, kuriam reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, išlaikymo budinčio globotojo šeimoje finansuoja savivaldybė ir moka 0,3 BSĮ (11,4 Eur.) dydžio pagalbos pinigus už vaiko faktiškai gyventą dieną budinčio globotojo šeimoje.

Tapkite budinčiu globotoju

2019 m. gruodžio 12 d. Plungės socialinių paslaugų centro Globos centre vyko tradicinis Kalėdinis vakaras „Pabūkime kartu“, skirtas globėjams (rūpintojams) ir jų šeimose augantiems vaikams. Ypatingą vakaro nuotaiką sukūrė bei šventės svečius ir dalyvius džiugino Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos moksleivių ir jų mokytojos Aušros Butkevičienės atliekami nuostabūs muzikiniai kūriniai. Dėkojame jiems! Po šiltos sveikinimo kalbos Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis globėjus (rūpintojus) apdovanojo padėkomis.

Nuoširdų ačiū tariame vakaro rėmėjams: Lietuvos Respublikos Seimo nariui Jurgiui Razmai ir MB „Aplinkos grožio kūrėjai“ vadovui Romualdui Ariui. Už geranorišką pagalbą šventės metu esame dėkingi VšĮ Plungės Atviro jaunimo centro direktoriui Egidijui Vaškelevičiui.

Mieli mūsų globėjai (rūpintojai), ačiū Jums už dalyvavimą Kalėdiniame vakare, linkime Jums ir Jūsų šeimoms gražių ir jaukių artėjančių švenčių. Iki kitų susitikimų!

Plungės socialinių paslaugų centro Globos centras

  

 

Informacija atnaujinta 2024-07-05