Administracinė informacija

Finansavimo šaltiniai

  • Savivaldybės biudžeto lėšos
  • Valstybės tikslinių specialiųjų dotacijų lėšos
  • Spec. lėšos surinktos už suteiktas paslaugas
  • Paramos lėšos
  • Socialinėms paslaugoms (valstybės funkcijos)
  • Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (dalyvaujant darbo rinkoje)
  • Projektinės lėšos

Parama 1,2 procentų

Plungės socialinių paslaugų centras turi paramos gavėjo statusą. Gyventojai mokantys pajamų mokestį savo nuožiūra gali skirti iki 1,2 procentų paramą užpildydami formą ,,Prašymas pervesti 1,2 procentus pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą“ nurodant mūsų įstaigos pavadinimą, kodą ir adresą:

Plungės socialinių paslaugų centras


Mendeno g. 4, Plungė

V. Mačernio g. 31, Plungė

Įmonės kodas: 271759610
A. s.  Nr. LT794010043000026503, bankas Luminor Bank AS             

Savanoriškas darbas – tai galimybė kiekvienam, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, religinių bei politinių įsitikinimų, amžiaus ir sveikatos, panaudoti savo sugebėjimus ir patirtį, realizuoti savo pomėgius, įgyti naujų žinių bei įgūdžių, susirasti naujų draugų, tapti reikalingu kitiems, gerai praleisti laisvalaikį, įsitraukti į darbą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, keičiant jį pagal bendruomenės poreikius.

Plungės socialinių paslaugų centras ieško entuziastingų, kūrybingų, darbščių asmenų, norinčių įsitraukti į savanorių komandą. Savanoriais gali tapti asmenys turintys laisvo laiko, gebantys mokyti lankytojus kokios nors veiklos (šokio, jogos, rankdarbių, dailės, medžio darbų ir pan.) ar tiesiog mėgstantys ir norintys bendrauti. Yra galimybė savanoriauti negalią turinčių asmenų Dienos centre.

Laukiame neabejingų, laisvą minutėlę norinčių įprasminti pagelbėjant kasdienėje Plungės socialinių paslaugų centro veikloje, žmonių. Savanoriai kviečiami talkinti nuolat, iš anksto suderinus laiką.

Savanorystė daro įtaką visuomeniškumui, žmogiškumui, integracijos plėtrai, bendravimui, altruizmo skatinimui. Plungės socialinių paslaugų centras prisideda prie savanorystės skatinimo Plungės rajone.

Informacija atnaujinta 2023-03-10