ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Duomenų apsauga

Duomenų subjekto nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Socialinių paslaugų centras užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini duomenų subjekto užklausai įgyvendinti.

Darbuotojų asmens duomenų apsaugos politika

BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PRIEDAI

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

Neskelbtinos informacijos, konfidencialumo tvarkos aprašas

Asmens duomenų apsaugos pareigūnai:

Silva Drąsutienė, administratorė, Mendeno g. 4

Kontaktiniai duomenys : 8 (448) 50241; el. p. silvadrasutiene@gmail.com

Kristina Donielienė, sekretorė – referentė, V. Mačernio g. 31

Kontaktiniai duomenys: 8 (448) 57989; el. p. plunge.vaikai@gmail.com

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas yra atsakingas už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi ir padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja kituose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Informacija atnaujinta 2022-05-10